Live life to the Fullest!

Valuutta: EUR

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö:

29.8.2023

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Euroopan yleinen tietosuojelulaki 25.5.2018 > (GDPR)

Rekisterinpitäjä:

Fullest Oy

LY: 3380609-4

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Toimitusjohtaja Roope Haapala

Rekisterin nimi:

Protoparts.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Fullest.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tositteet.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielivalinta, titteli ja mahdollinen asiakkaan edustama yritys. Tietoja, joita saadaan mahdollisten asiakaskyselyjen ja myyntikampanjoiden yhteydessä sekä annetut etusetelit ja alennukset. Tietoja liittyen laskutukseen, ostoksiin ja takuisiin sekä markkinointiluvat ja -kiellot. Asiakkaan yhteydenotot. Verkkokaupan käyttöön liittyvät tiedot kuten asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Tietoja, jotka liittyvät tuotteiden ostoon kuten maksun tila, tilauksen eteneminen, toimittamisen ajankohta ja mahdolliset asiakaspalautukset.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterinpitäjä rekisteröi Fullest.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai muulla tavoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Fullest.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän verkkokauppapalveluntarjoajan järjestelmään, joka on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla verkkohyökkäyksiä ja varkaita vastaan. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää ylläpitäjän henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät, sekä palveluntarjoajan ylläpitäjä luvan kanssa. Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa, mikäli niitä on.

Rekisteröidyn kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Lahjakortti